Kadra


Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii - Magdalena Joanna Borkowska
Koordynator organizacyjny BCU - dr n. o zdr. Elżbieta Potentas
Koordynator merytoryczny BCU - dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

RADIOLODZY

lek. Wiktoria Waśkiewicz

specjalista radiodiagnostyki

Ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku w 1988 roku.
W 1997 r. uzyskała tytuł specjalisty I stopnia, a w 1998 roku tytuł specjalisty II stopnia z radiodiagnostyki. Od tego czasu pracuje w Białostockim Centrum Onkologii, gdzie od 2020 roku kieruje Zakładem Diagnostyki Obrazowej.

W pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką obrazową piersi.

lek. Marta Zysk

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w 2009 roku.

W 2010 roku rozpoczęła specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Białostockim Centrum Onkologii. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego kontynuuje pracę w BCO.

Codzienna praca Pani Doktor opiera się głównie na diagnostyce chorób piersi. Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

lek. Przemysław Krepski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku lekarskim oraz Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku filologia angielska. Staż podyplomowy odbył w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Lekarz w trakcie rezydentury z radiologii i diagnostyki obrazowej w Białostockim Centrum Onkologii. Zawodowo zajmuje się przede wszystkim diagnostyką ultrasonograficzną. Uczestniczy w biopsjach gruboigłowych gruczołu piersiowego oraz wspomaganych próżnią pod kontrolą USG.
W wolnym czasie zapalony gracz komputerowy, fan nowych technologii i literatury antyutopijnej.

lek. Tomasz Łobacz

W latach 2010-2016 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, następnie odbywał roczny staż w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

W Białostockim Centrum Onkologii specjalizuje się w diagnostyce chorób piersi z wykorzystaniem głównie technik mammograficznych oraz ultrasonograficznych. Zajmuje się również diagnostyką inwazyjną gruczołu piersiowego wykonując biopsje gruboigłowe oraz biopsje wspomagane próżnią pod kontrolą USG.
Poza diagnostyką chorób piersi wykonuje badania ultrasonograficzne innych narządów, badania naczyniowe, jak również wykorzystujące promieniowanie rtg.
Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging, gdzie szczególnie interesuje się szeroko rozumianą medycyną regeneracyjną skóry.

CHIRURDZY

dr n. med. Leszek Kozłowski

specjalista chirurgii onkologicznej, Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych

Lekarz z 30-letnim doświadczeniem leczenia chirurgicznego pacjentów z chorobami nowotworowymi, specjalista chirurgii onkologicznej.

Wieloletni kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej BCO, poprzednio ordynator w szpitalu MSW i A w Białymstoku.

Doświadczenia naukowe zdobywał na licznych stażach oraz stypendiach krajowych i zagranicznych w renomowanych ośrodkach leczenia raka piersi w Europie (Mediolan, Pavia, Budapeszt) i USA (Providence RI).

Autor i współautor 33 prac i ponad 60 doniesień zjazdowych opublikowanych drukiem w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz rozdziałów w książkach o tematyce chirurgicznej.

Laureat zespołowej nagrody Ministra Zdrowia i OS, nagrody im. Krzysztofa Kanigowskiego oraz wielokrotny laureat nagród za osiągnięcia naukowe JM Rektora UMB.

lek. Piotr Oleksza

specjalista chirurgii ogólnej oraz onkologicznej

Akademię  Medyczną w Białymstoku ukończył w 1997 roku.

Staż pracy:

  • 1997 – 2008 Klinika Kardiochirurgii USK
  • 2008 – 2018 Oddział Chirurgii Onkologicznej MSWiA
  • od 01.2018 – Białostockie Centrum Onkologii

W Białostockim Centrum Onkologii specjalizuje się w chirurgii piersi.

dr n. med. Malinowski Paweł

specjalista chirurgii onkologicznej

Ukończył studia medyczne w Białymstoku w 2006 roku. Równolegle z Wydziałem Lekarskim zrealizował Licencjat Fizjoterapii. Szkolenie w zakresie chirurgii ogólnej odbył w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, po którym zdał pierwszy egzamin specjalisty w 2014 roku. Następnie rozpoczął specjalizację z chirurgii onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków pod opieką Pana Profesora Piotra Rutkowskiego. Tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej uzyskał w 2017 roku. Obecnie pracuje w Białostockim Centrum Onkologii.

Od 2019 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu chirurgii piersi i rekonstrukcji.

Zainteresowania zawodowe to: chirurgia onkologiczna i rekonstrukcyjna piersi.

dr n. med. Klaudia Maria Kozłowska

Ukończyła kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Od 2018 roku w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii onkologicznej.

W 2020 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

lek. Karol Rogowski

specjalista chirurgii onkologicznej

W 2015 roku ukończył kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Specjalizację z zakresu chirurgii onkologicznej ukończył w 2022 roku.

W latach 2021/2022 odbył szkolenie w ramach Europejskiej Szkoły Onkologii na Uniwersytecie w Ulm (Niemcy) zdobywając Certificate of Competence in Breast Cancer.

Jest doktorantem w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Od kilku lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Prywatnie mąż i ojciec.

Jego misją jest pomoc w zrozumieniu, zaakceptowaniu i wspólnym pokonaniu choroby nowotworowej.

ONKOLOGIA KLINICZNA

dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych

Ekspert w dziedzinie raka piersi. Od lat zajmuje się leczeniem systemowym raka piersi. Autorka i współautorka 37 prac naukowych w indeksowanych czasopismach medycznych zagranicznych i polskich oraz licznych doniesień zjazdowych i opisów przypadków klinicznych. Współpracuje w dziedzinie badań nad rakiem piersi z ośrodkami polskimi i zagranicznymi miedzy innymi: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Uniwersytet Indiana i Bethesda w USA, Narodowy Instytut Raka w USA. Członek Grupy Badawczej Polish Brain Metastastes Consortium działającej przy CEEOG (Środkowoeuropejska Grupa Onkologiczna).

Jedna z trzech inicjatorów z dr Ewą Rożkowską oraz dr Leszkiem Kozłowskim powstania Breast Cancer Unit w BCO. Laureatka nagrody im. Krzysztofa Kanigowskiego dla lekarza z sercem oraz nagrody zespołowej JM rektora UMB i Ministra Zdrowia. Członkini Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a także stowarzyszenia Kobiet Onkologii Polskiej Rakmisja.

Prowadzi leczenie przedoperacyjne oraz pooperacyjne pacjentek z rakiem piersi oraz badania kliniczne w zakresie raka piersi i wprowadza nowe metody leczenia.

Inicjatorka wielu akcji społecznych mających na celu walkę z rakiem piersi.

lek. Kinga Hermanowicz – Szamatowicz

specjalista onkologii klinicznej

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Białymstoku.

W 2003 roku rozpoczęła pracę w Białostockim Centrum Onkologii, gdzie od 2010 roku pracuje na stanowisku starszego asystenta. Od 2019 roku pełni również funkcję Koordynatora Pododdziału Chemioterapii Dziennej.
Przez wiele lat prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Lekarskim z zakresu Onkologii Klinicznej.
W 2012 roku ukończyła  Podyplomowe Studium Prawa Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Jest współautorką kilku prac dotyczących diagnostyki raka jajnika, podręcznika oraz poradnika o diagnostyce i leczeniu raka piersi.
Zajmuje się leczeniem przed i pooperacyjnym raka piersi, diagnostyką  zaburzeń hormonalnych związanych z leczeniem onkologicznym oraz uczestniczy jako badacz w międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących leczenia raka piersi w różnych stadiach zaawansowania.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, współpracuje z Hospicjum Domowym dla dorosłych.
W kręgu zainteresowań Pani Doktor  leży również diagnostyka i leczenie raka prostaty.

RADIOTERAPIA

lek. Ewa Rożkowska

specjalista radioterapii onkologicznej

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1992 roku pracuje w Białostockim Centrum Onkologii w Oddziale Radioterapii i Poradni Radioterapii. Tytuł specjalisty radioterapii onkologicznej uzyskała w 2000 roku. Od 2001 roku pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Radioterapii.

Współautorka kilku publikacji poglądowych, doniesień naukowych, które ukazały się w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych. Głównym przedmiotem zainteresowania jest leczenie raka piersi w ujęciu wielodyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii, z wykorzystaniem nowoczesnych zaawansowanych technik obrazowania i leczenia.

Uczestnik projektu unijnego, edukator profilaktyki raka piersi. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

lek. Anna Kozłowska

specjalista radioterapii onkologicznej

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku.

Od 2001 roku pracownik Białostockiego Centrum Onkologii, najpierw w Oddziale Radioterapii jako lekarz rezydent. Następnie pracownik akademicki w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów UMB. Od 2008 roku, po uzyskaniu tytułu specjalisty, związana z Zakładem Radioterapii, gdzie pracuje do dziś jako starszy asystent.

lek. Lucyna Sokołowska

specjalista radioterapii onkologicznej

W 2011 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W Białostockim Centrum Onkologii 8 lat, pracuje na Oddziale Radioterapii I oraz w Poradni Chorób Piersi.

FIZJOTERAPIA

dr n. o zdr. Katarzyna Zubrewicz

Od 2004 roku pracownik BCO, doktor nauk o zdrowiu w dziedzinie fizjoterapii, terapeuta manualny.

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Medycznej w Gdańsku na kierunku fizjoterapia.

Od wielu lat współpracuje z Klubem Amazonek oraz innymi fundacjami. Wieloletni wykładowca w różnych placówkach szkolących pacjentów, fizjoterapeutów oraz pielęgniarki. Z pacjentami pracuje w Gabinecie Fizjoterapii BCU, na oddziałach szpitalnych oraz w prywatnej praktyce.

Zawód wykonuje z pasją i dużym zaangażowaniem. Nieustannie się szkoli i szuka nowych możliwości pomocy pacjentkom po zabiegach chirurgicznych, biorąc czynny udział w różnych ogólnopolskich  i zagranicznych konferencjach naukowych.

30 września 2022 roku obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu.

mgr Monika Raczkowska

fizjoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu placówkach rehabilitacyjnych i szpitalach.

Pracę wykonuje z dużym zaangażowaniem. Bez przerwy podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych kursach z zakresu fizjoterapii.
Specjalizuje się w:

  • terapii przeciwobrzękowej,
  • stanach pooperacyjnych,
  • dolegliwościach bólowych stawów kręgosłupa i stawów obwodowych,
  • bólach i zawrotach głowy.

Jej hobby to aktywność ruchowa i czytanie książek.

mgr Piotr Bezubik

fizjoterapeuta

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku fizjoterapia.

Od 2014 roku  pracuje z pacjentami mającymi schorzenia onkologiczne, neurologiczne, ortopedyczne oraz problemy bólowe.

W swojej pracy zawsze na pierwszym miejscu stawia pacjenta i jego problemy.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych kursach z zakresu fizjoterapii i terapii manualnej.

mgr Helena Szarało

terapeuta zajęciowy

Jest  magistrem pedagogiki specjalnej o specjalnościach WWRD (I stopnia), Edukacji i rehabilitacji osób z NI (II stopnia) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Ukończyła studia podyplomowe: pedagogikę korekcyjną (TP), edukację i terapię osób ze spektrum autyzmu.

Jest dyplomowanym terapeutą zajęciowym oraz technikiem masażystą, certyfikowanym terapeutą manualnym, trenerem TUS.

Od 2019 r. pracuje w Białostockim Centrum Onkologii jako terapeuta zajęciowy. W 2020 dołączyła do zespołu Breast Cancer Unit.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach DPS takich jak: świetlica socjoterapeutyczna, przedszkole integracyjne, poradnia specjalistyczna. Wciąż poszerza swoją wiedzę na specjalistycznych kursach, szkoleniach, konferencjach, by efektywnie wspierać pacjentki w procesie zdrowienia.

PSYCHOLODZY

mgr Anna Saniukiewicz

psycholog

W zawodzie pracuje od 10 lat, od 6 lat zawodowo związana z Białostockie Centrum Onkologii. Z pacjentami widuje się  w poradni psychologicznej, na oddziałach szpitalnych oraz w prywatnej praktyce. Jest psychologiem, psychoterapeutą, interwentem kryzysowym, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR.
Zajmuje się pracą z osobami dorosłymi, prowadzi: terapię rodzin, terapię indywidualną, interwencję kryzysową, pracuje z pacjentami onkologicznymi i  otacza wsparciem osoby w żałobie (indywidualnie i w grupowo). Stosuje terapię eklektyczną, źródłowo wychodząc z ujęcia psychodynamicznego . Prowadzi terapię EMDR. Pracuje pod stałą superwizją  u certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Ewelina Szarkowska

psycholog, psychoonkolog i psychoterapeuta

Jest absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Z chorymi onkologicznie pracuje od września 2017 roku. Pracę zaczynała w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie na Oddziale Onkologii Klinicznej.

Jest magistrem psychologii, psychoonkologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia terapeutycznego.

Ukończyła też studia podyplomowe - Psychosomatyka i somatopsychologia.
Bierze udział w projektach unijnych BCO.

mgr Wioletta Podgórska-Podstawka

psycholog

Absolwentka dwóch fakultetów: Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Psychologii.

Całe Jej zawodowe życie związane jest z  pracą z ludźmi. Od 2020 roku należy do zespołu Breast Cancer Unit. Otacza opieką, wspiera organizacyjnie i emocjonalnie pacjentki i pacjentów w procesie leczenia.

Jej siła to empatia, zrozumienie i szacunek.

KOORDYNATORZY LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

Dr n. o zdr. Elżbieta Potentas

kierownik, koordynator organizacyjny BCU

Absolwentka Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na  kierunku biologia.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Obroniła rozprawę doktorską w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.
Zawodowo związana z Białostockim Centrum Onkologii od 2019 roku.

mgr Justyna Leończuk

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako magister Zdrowia Publicznego. Dodatkowo posiada tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Z Białostockim Centrum Onkologii jest związana od 2018 roku.

mgr Edyta Kurianowicz

Jest absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Ochrona Środowiska. Do zespołu Breast Cancer Unit dołączyła pod koniec 2021 roku. W wolnym czasie uwielbia tańczyć i podróżować.

mgr Joanna Sutkowska

Ukończyła studia wyższe magisterskie na Politechnice Białostockiej Instytutu Zarządzania i Marketingu. Przygodę z Białostockim Centrum Onkologii i Breast Cancer Unit rozpoczęła w marcu 2020 r.

mgr Joanna Gardocka

Koordynator BCU

Ukończyła Politechnikę Białostocką na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Do zespołu Breast Cancer Unit dołączyła w lutym 2022r. Do Jej obowiązków jako koordynatora  należy koordynacja indywidualnego planu leczenia onkologicznego ustalonego na konsyliach lekarskich, w których uczestniczy. Udziela pacjentom wsparcia oraz wszelkich informacji, na każdym etapie diagnostyki i leczenia.

mgr Diana Czarniecka

Koordynator BCU

Magister Politologii ze specjalizacją dziennikarską. Wiedzę medyczną zdobywała w wieloletniej pracy jako Koordynator Medyczny w firmach farmaceutycznych. W międzyczasie pogłębiała wiedzę w kosmetologii i podologii, uzyskując tytuł: Technika Kosmetologii, Sterylizacji Medycznej i Podologa.

Od 2021 roku rozpoczęła pracę w BCO na stanowisku Koordynatora leczenia onkologicznego. Towarzyszy pacjentom chorym na nowotwory od momentu rozpoczęcia leczenia do jego zakończenia.

Jej pasja to Kosmetologia i Podologia - odkrywanie metod upiększania skóry ciała i twarzy Interesuje się także modą i fitnessem.

Sylwia Gugnacka

Koordynator leczenia onkologicznego

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W Białostockim Centrum Onkologii pracuje od 2017 roku. Do zespoły BCU dołączyła w 2019 roku.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.