Kadra

dr n. med. Leszek Kozłowski

Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych

Lekarz z 30-letnim doświadczeniem leczenia chirurgicznego pacjentów z chorobami nowotworowymi, specjalista chirurgii onkologicznej.
Wieloletni kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej BCO, poprzednio ordynator w szpitalu MSW i A w Białymstoku.
Doświadczenia naukowe zdobywał na licznych stażach oraz stypendiach krajowych i zagranicznych w renomowanych ośrodkach leczenia raka piersi w Europie (Mediolan, Pavia, Budapeszt) i USA (Providence RI).
Autor i współautor 33 prac i ponad 60 doniesień zjazdowych opublikowanych drukiem w czasopismach krajowych i zagranicznych, autor rozdziałów w książkach o tematyce chirurgicznej.
Laureat zespołowej nagrody Ministra Zdrowia i OS, laureat nagrody im. Krzysztofa Kanigowskiego, wielokrotny laureat nagród za osiągnięcia naukowe JM Rektora UMB.
Człowiek.

dr n. med. Joanna Topczewska

specjalista radioterapii onkologicznej

Absolwentka Akademii  Medycznej  w  Białymstoku.  Swoją pracę zawodową  związała  z Zakładem  Radioterapii  w Białostockim  Centrum  Onkologii. W  roku  2002   uzyskała  tytuł  dr  nauk  medycznych, a tytuł  specjalisty  radioterapii  onkologicznej w  2007  roku.  Autorka i współautorka kilkunastu   publikacji oryginalnych, poglądowych, które  ukazały  się  w krajowych  i  zagranicznych czasopismach  medycznych. Autorka  i  współautorka kilkudziesięciu  doniesień naukowych opublikowanych w streszczeniach na krajowych  i  zagraniczyznach  sympozjach, konferencjach i  kongresach onkologicznych. Inicjatorka i współorganizatorka  cyklicznych  spotkań użytkowników  aparatów  do  radioterapii  firmy  ELEKTA   dotyczących  zastosowania  zaawansowanych  technik  radioterapii  w  codziennej  praktyce  klinicznej (radioterapia  sterowana  obrazem, stereotaksja, techniki  dynamiczne  IMRT). Członek  Polskiego  Towarzystwa Onkologii, zastępca  prezesa  Podlaskiego  Oddziału  Polskiego  Towarzystwa Onkologii. Zastępca  prezesa Stowarzyszenia  do Walki  z Rakiem.
Głównym przedmiotem zainteresowania jest zastosowanie zaawansowanych technik radioterapii, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości  ich wykorzystania  w  leczeniu   raka piersi.

Lek. med. Anna Kozłowska

specjalista radioterapii onkologicznej

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku.
Od 2001 roku pracownik Białostockiego Centrum Onkologii, najpierw w Oddziale Radioterapii jako lekarz rezydent. Następnie pracownik akademicki w Klinice Onkologii  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie prowadziła zajęcia  dydaktyczne dla studentów UMB. Od 2008r., po uzyskaniu tytułu specjalisty, związana z Zakładem Radioterapii, gdzie pracuje do dziś jako starszy asystent.
Zainteresowania zawodowe:

 • radioterapia w leczeniu raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik radioterapii, w tym napromienianie na głębokim wstrzymanym wdechu (ABC),
 • radioterapia w nowotworach głowy i szyi,
 • profilaktyka i wczesne wykrywanie raka płuca.

Ewelina Szarkowska

mgr psychologii, psychoonkologii i psychoterapii

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Pracuję od września 2017 roku z chorymi onkologicznie. Pracę zaczynałam w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie na Oddziale Onkologii Klinicznej.
Jestem magistrem psychologii, psychoonkologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia terapeutycznego.
Ukończyłam też studia podyplomowe Psychosomatyka i somatopsychologia.
Tutaj w BCO pracuję w Poradni Psychologicznej oraz opiekuję się głównie Oddziałem Onkologii Klinicznej i Pododdziałem Leczenia Nowotworów Układu Pokarmowego, a także zajmuję się Pacjentkami BCU. Pracuję też w projektach unijnych BCO.

Katarzyna Zubrewicz

mgr fizjoterapii

Od 2004 pracownik BCO, mgr fizjoterapii, terapeuta manualny.
Absolwentka studiów magisterkich Akademii Medycznej w Gdańsku na kierunku fizjoterapia.
Od wielu lat współpracuje z Klubem Amazonek oraz innymi fundacjami. Wieloletni wykładowca w różnych placówkach szkolących pacjentów, fizjoterapeutów oraz pielęgniarki. Z pacjentami pracuje w Gabinecie Fizjoterapii BCU, na oddziałach szpitalnych oraz w prywatnej praktyce
Zawód wykonuje z pasją i dużym zaangażowniem, Nieustannie się szkoli i szuka nowych możliwości pomocy pacjentkom po zabiegach chirurgicznych, biorąc czynny udział w różnych ogólnopolskich  i zagranicznych konferencjach naukowych.

lek. med. Piotr Oleksza

specjalista chirurgii onkologicznej

specjalista chirurgii ogólnej od 2007

specjalista chirurgii onkologicznej od 2013

Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku (1997)

Staż pracy:

 • 1997 – 2008 Klinika Kardiochirurgii USK
 • 2008 – 2018 Oddział Chirurgii Onkologicznej MSWiA
 • od 01.2018 – Białostockie Centrum Onkologii

Lek. med. Lucyna Sokołowska

W 2011 roku ukończyłam Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Staż pracy w BCO 8 lat. Pracuję  na Oddziale Radioterapii I oraz w Poradni Chorób Piersi.

Monika Plaga

mgr fizjoterapii

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (kierunek: fizjoterapia) i Szkoły Policealnej nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku (kierunek: technik masażysta).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu placówkach rehabilitacyjnych i szpitalach.

Pracę wykonuje z dużym zaangażowaniem. Bez przerwy podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych kursach z zakresu fizjoterapii.
Specjalizuje się w:

 • terapii przeciwobrzękowej,
 • stanach pooperacyjnych,
 • dolegliwościach bólowych stawów kręgosłupa i stawów obwodowych,
 • bólach i zawrotach głowy.

Ukończone liczne kursy i szkolenia.
Hobby:

 • aktywność ruchowa,
 • czytanie książek.

dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych, koordynator merytoryczny BCU

Ekspert w dziedzinie raka piersi. Od lat zajmuje się leczeniem systemowym   raka piersi. Autor i współautor 37 prac naukowych w indeksowanych czasopismach medycznych zagranicznych i polskich. Autor licznych doniesień zjazdowych i opisów przypadków klinicznych. Współpracuje w dziedzinie badań nad rakiem  piersi z ośrodkami polskimi i zagranicznymi miedzy innymi:  Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Uniwersytet Indiana i Bethesda w USA, Narodowy Instytut Raka w USA. Członek Grupy Badawczej Polish Brain Metastastes Consortium działającej przy CEEOG (Środkowoeuropejska Grupa Onkologiczna).

Jedna z trzech inicjatorów z dr Ewą Rożkowską oraz dr Leszkiem Kozłowskim powstania Breast Cancer Unit w BCO.

Prowadzi leczenie przedoperacyjne oraz pooperacyjne pacjentek z rakiem piersi.

Laureat nagrody im. Krzysztofa Kanigowskiego dla lekarza z sercem, laureat nagrody zespołowej JM rektora UMB i Ministra Zdrowia.

Prowadzi badania kliniczne w zakresie raka piersi i wprowadza nowe metody leczenia.

Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a także stowarzyszenia Kobiet Onkologii Polskiej Rakmisja.

Inicjator wielu akcji społecznych mających na celu walkę z rakiem piersi.

lek. med. Wiktoria Waśkiewicz

specjalista radiodiagnostyki

Ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku w 1988 roku.
W 1997 r. uzyskała tytuł specjalisty I stopnia, a w 1998 roku tytuł specjalisty II stopnia z radiodiagnostyki.

Od 1988 r. pracuje w Białostockim Centrum Onkologii:

 • w latach 1989 – 1993 r. jako młodszy asystent
 • 1994 – 1997 - asystent
 • 1998 – 2018 - starszy asystent.

Od 2018 roku pełniła obowiązki kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej, a od 2020 kieruje Zakładem Diagnostyki Obrazowej w Białostockim Centrum Onkologii.
W listopadzie 2014 roku podjęła pracę w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach na stanowisku koordynatora ZDO.
W pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką obrazową piersi.

lek. med. Marta Zysk

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w 2009 r.

W 2010 r. rozpoczęłam specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Białostockim Centrum Onkologii. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego kontynuuję pracę w tej jednostce.

Moja codzienna praca opiera się głównie na diagnostyce chorób piersi. Jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

mgr Justyna Janicka

koordynator BCU

Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako magister Zdrowia Publicznego. Dodatkowo posiadam tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Z Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie jestem związana od 2018 roku.

lek. med. Ewa Rożkowska

specjalista radioterapii onkologicznej

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku (1991r.). Od 1992 r. pracuje w Białostockim Centrum Onkologii w Oddziale Radioterapii i Poradni Radioterapii. Tytuł specjalisty radioterapii onkologicznej uzyskała w 2000  roku. Od 2001r.pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Radioterapii. Współautorka kilku publikacji poglądowych, doniesień naukowych, które ukazały się w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych. Głównym przedmiotem zainteresowania jest leczenie raka piersi w ujęciu wielodyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii, z wykorzystaniem nowoczesnych zaawansowanych technik obrazowania i leczenia. Uczestnik projektu unijnego,edukator profilaktyki raka piersi. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

mgr Anna Saniukiewicz

psycholog

W zawodzie pracuję od 10 lat , od 6 lat moim miejscem pracy jest Białostockie Centrum Onkologii. Z pacjentami widuję się  w poradni psychologicznej, na oddziałach szpitalnych oraz w prywatnej praktyce. Jestem Psychologiem, Psychoterapeutą, Interwentem Kryzysowym, Psychotraumatologiem, Terapeutą EMDR.
Zajmuję się pracą z osobami dorosłymi, prowadzę: terapię rodzin, terapię indywidualną, interwencję kryzysową, pracuję z pacjentami onkologicznymi, otaczam wsparciem osoby w żałobie (indywidualnie i w grupowo). Stosuję terapię eklektyczną, źródłowo wychodząc z ujęcia psychodynamicznego . Prowadzę terapię EMDR. Pracuję pod stałą superwizją  u certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Joanna Sutkowska

Koordynator BCU

Ukończyłam studia wyższe magisterskie na Politechnice Białostockiej Instytutu Zarządzania i Marketingu. Przygodę z Białostockim Centrum Onkologii i Breast Cancer Unit rozpoczęłam w marcu 2020 r.

dr n. o zdr. Elżbieta Potentas

kierownik, koordynator organizacyjny BCU

Absolwentka Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na  kierunku biologia.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Obroniła rozprawę doktorską w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.
Zawodowo związana z Białostockim Centrum Onkologii od 2019 roku.

lek. med. Przemysław Krepski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku lekarskim oraz Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku filologia angielska. Staż podyplomowy odbywałem w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Lekarz w trakcie rezydentury z radiologii i diagnostyki obrazowej w Białostockim Centrum Onkologii. Zawodowo zajmuję się przede wszystkim diagnostyką ultrasonograficzną. Uczestniczę w biopsjach gruboigłowych gruczołu piersiowego oraz wspomaganych próżnią pod kontrolą USG.
W wolnym czasie zapalony gracz komputerowy, fan nowych technologii i literatury antyutopijnej.

lek. med. Tomasz Łobacz

W latach 2010-2016r. studiowałem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, następnie odbywałem roczny staż w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Aktualnie jestem rezydentem w trakcie czwartego roku specjalizacji w dziedzinie diagnostyki obrazowej i radiologii.
W Białostockim Centrum Onkologii specjalizuję się w diagnostyce chorób piersi z wykorzystaniem głównie technik mammograficznych oraz ultrasonograficznych. Zajmuję się również diagnostyką inwazyjną gruczołu piersiowego wykonując biopsje gruboigłowe oraz biopsje wspomagane próżnią pod kontrolą USG.
Poza diagnostyką chorób piersi wykonuję badania ultrasonograficzne innych narządów, badania naczyniowe, jak również wykorzystujące promieniowanie rtg.
Poza pracą związaną z Centrum Onkologii jestem aktualnie w trakcie studiów podyplomowych w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging, gdzie szczególnie interesuję się szeroko rozumianą medycyną regeneracyjną skóry.

Małgorzata Rymarska

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Koordynator Pracowni Psychologii Białostockiego Centrum Onkologii.
Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Mam bogate doświadczenia pracy w służbie zdrowia. Pracowałam jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego i w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego. Opiekowałam się grupą pacjentów chorujących na Stwardnienie Rozsiane, wspierałam rodziny chorujących na Alzhaimera.

Od 2000 roku jestem psychologiem klinicznym, a od 2016 roku również psychoterapeutą. Ukończyłam studia podyplomowe z psychosomatyki i somatopsychologii. Od 2006 roku pracuje jako  psycholog w Białostockim Centrum Onkologii, przyjmuję pacjentów w Poradni Psychologicznej, koordynuję Pracownią Psychologii i prowadzę grupę wsparcia pacjentek onkologicznych.

Karol Rogowski

lekarz

Ukończył kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2015r.
Od 2016r. w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii onkologicznej.
Doktorant w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Wioletta Podgórska-Podstawka

psycholog

Absolwentka dwóch fakultetów: Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Psychologii.

Całe moje zawodowe życie związane było z pracą z ludźmi. Tak jest i teraz. Od 2020 roku należę do zespołu Breast Cancer Unit. Otaczam opieką, wspieram organizacyjnie i emocjonalnie pacjentki i pacjentów w procesie leczenia. Moja siła to empatia, zrozumienie i szacunek.

Piotr Bezubik

mgr fizjoterapii

Ukończyłem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku fizjoterapia oraz Szkołę Policealną Ochrony  Zdrowia nr 1 w Białymstoku na kierunku technik masażysta.

Pracuję od 2014 roku z pacjentami mającymi schorzenia onkologiczne, neurologiczne, ortopedyczne oraz z problemy bólowe.

W swojej pracy zawsze na pierwszym miejscu stawiam pacjenta i jego problemy.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych kursach z zakresu fizjoterapii i terapii manualnej.

dr n. med. Klaudia Maria Kozłowska

Ukończyła kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Od 2018r. w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii onkologicznej.

W 2020r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Helena Szarało

terapeuta zajęciowy

Jestem magistrem pedagogiki specjalnej o specjalnościach WWRD (I stopnia), Edukacji i rehabilitacji osób z NI (II stopnia) na Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie.

Ukończyłam studia podyplomowe: pedagogikę korekcyjną (TP), edukację i terapię osób ze spektrum autyzmu.

Jestem dyplomowanym terapeutą zajęciowym oraz technikiem masażystą, certyfikowanym terapeutą manualnym, trenerem TUS.

Od 2019 r. pracuję w Białostockim Centrum Onkologii jako terapeuta zajęciowy. W 2020 dołączyłam do zespołu Breast Cancer Unit.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam min. w placówkach tj.: DPS, świetlica socjoterapeutyczna, przedszkole integracyjne, poradnia specjalistyczna. Wciąż poszerzam swoją wiedzę na specjalistycznych kursach, szkoleniach, konferencjach (itp.), by efektywnie wspierać pacjentki w procesie zdrowienia.

lek. med. Malinowski Paweł

specjalista chirurgii onkologicznej

Ukończyłem studia medyczne w Białymstoku w 2006 roku. Równolegle z Wydziałem Lekarskim zrealizowałem Licencjat Fizjoterapii. Szkolenie w zakresie chirurgii ogólnej odbyłem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, po którym zdałem pierwszy egzamin specjalisty w 2014 roku. Następnie rozpocząłem specjalizację z chirurgii onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków pod opieką Pana Profesora Piotra Rutkowskiego. Tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej uzyskałem w 2017 roku. Obecnie pracuję w Białostockim Centrum Onkologii.

Od 2019 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Uczestniczyłem w licznych szkoleniach z zakresu chirurgii piersi i rekonstrukcji. Moje zainteresowania zawodowe to: chirurgia onkologiczna i rekonstrukcyjna piersi.

Lek. med. Kinga Hermanowicz – Szamatowicz

specjalista onkologii klinicznej

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Białymstoku (2001r).
W 2003 roku rozpoczęłam pracę w Białostockim Centrum Onkologii, gdzie od 2010 roku pracuję na stanowisku starszego asystenta. Od 2019 pełnię również funkcję Koordynatora Pododdziału Chemioterapii Dziennej.
Przez wiele lat prowadziłam zajęcia dydaktyczne na Wydziale Lekarskim z zakresu Onkologii Klinicznej.
W 2012 roku ukończyłam Podyplomowe Studium Prawa Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Jestem współautorką kilku prac dotyczących diagnostyki raka jajnika, podręcznika oraz poradnika o diagnostyce i leczeniu raka piersi.
W codziennej pracy zajmuję się leczeniem przed i pooperacyjnym raka piersi oraz uczestniczę jako badacz w międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących leczenia raka piersi w różnych stadiach zaawansowania.
Zajmuję się diagnostyką  zaburzeń hormonalnych związanych z leczeniem onkologicznym.
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, współpracuje z Hospicjum Domowym dla dorosłych.
W kręgu moich zainteresowań leży również diagnostyka i leczenie raka prostaty.

mgr Edyta Kurianowicz

Koordynator BCU

Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Ochrona Środowiska. Do zespołu Breast Cancer Unit dołączyłam pod koniec 2021 roku. W wolnym czasie uwielbiam tańczyć i podróżować.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.