Breast Cancer Unit

Centrum Chorób Piersi Breast Cancer Unit w Białostockim Centrum Onkologii jest jedynym miejscem w północno-wschodniej Polsce zapewniającym kompleksową opiekę chorym na wczesnego i zaawansowanego raka piersi. Misją Breast Cancer Unit w BCO jest niesienie fachowej pomocy pacjentkom z rozpoznanym rakiem piersi na wysokim poziomie merytorycznym przy pomocy wykwalifikowanego personelu oraz wysokospecjalistycznego sprzętu. Centrum zapewnia całość postępowania diagnostyczno-terapeutycznego od momentu rozpoznania choroby, odpowiednie leczenie onkologiczne, rehabilitację oraz badania kontrolne.
Dysponujemy wszystkimi metodami diagnostycznymi do ustalenia rozpoznania choroby, stopnia zaawansowania oraz typu biologicznego raka piersi.
Od właściwego rozpoznania zależy sukces leczenia dający szansę na całkowite wyleczenie.
Nasze możliwości diagnostyczne gruczołu piersiowego konieczne do określenia charakteru zmian chorobowych obejmują:
- mammografię cyfrową, spektralną i tomosyntezę,
- badanie ultrasonograficzne piersi przy pomocy nowoczesnej aparatury,
- biopsję gruboigłową piersi pod kontrolą USG,
- biopsję mammotomiczną,
- rezonans magnetyczny piersi.

Do oceny zaawansowania choroby wykorzystujemy tomografię komputerową, scyntygrafię kości, a w przypadkach wątpliwych badanie PET.
Decyzje terapeutyczne podejmowane są indywidualnie w każdym przypadku, po przeanalizowaniu całości obrazu klinicznego na posiedzeniach wielospecjalistycznego zespołu tzw. Konsylium BCU. Uczestniczą w nich lekarze prowadzący diagnostykę i leczenie: radiolog, patomorfolog, chirurg onkolog, onkolog kliniczny, radioterapeuta. W posiedzeniach uczestniczą także fizjoterapeuta oraz psycholog. W obecności pacjentki podejmowane są decyzje terapeutyczne dotyczące leczenia chirurgicznego, chemioterapii, hormonoterapii, leczenia celowanego, radioterapii.
Całość procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzona jest przez zespół koordynatorów, którzy prowadzą pacjentkę na każdym etapie, służą pomocą, informacją i wsparciem. Dzięki temu możliwe jest maksymalne skrócenie czasu od momentu rozpoznania do rozpoczęcia leczenia.

Leczenie chirurgiczne jest podstawową metodą i jednocześnie integralną częścią specjalistycznego, wielodyscyplinarnego leczenia pacjentek z rakiem piersi. Polega ono na usunięciu nowotworu z marginesem zdrowych tkanek. Zmniejsza to ryzyko nawrotu miejscowego raka piersi, a także pozwala na zatrzymanie rozprzestrzeniania się nowotworu do innych części ciała (przerzutów). Wybór metody operacyjnej zależy od wielu czynników i jest indywidualny: leczenie oszczędzające pierś BCT (breast conserving treatment), całkowita lub podskórna amputacja piersi oraz zabiegi w zakresie dołu pachowego, takie jak biopsja węzła wartowniczego lub limfadenektomia pachowa. Zespół chirurgów onkologicznych oraz chirurgów plastyków wykonuje również jednoczasowe lub odroczone zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie piersi. Po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych pacjentki korzystają z Gabinetu Fizjoterapii BCU, w którym fizjoterapeuci zajmują się pacjentkami w okresie okołooperacyjnym, aż do momentu wygojenia rany. Następnie prowadzone są zabiegi i ćwiczenia w Poradni i Zakładzie Rehabilitacji. Dzięki tak rozbudowanej opiece dajemy pacjentkom szansę na szybki powrót do sprawności i normalnego funkcjonowania.

W wielu przypadkach terapię raka piersi rozpoczynamy od leczenia systemowego, takiego jak chemioterapia, hormonoterapia lub leczenie celowane. Ma ono na celu zmniejszenie guza nowotworowego. W zależności od stopnia zaawansowania, podtypu biologicznego raka piersi, pacjentki kwalifikowane są też do badań klinicznych, co daje możliwość zastosowania niestandardowego leczenia. Do dyspozycji mamy też tzw. zestaw chłodzący, który zapobiega wypadaniu włosów.
Radioterapia stanowi nieodzowną część leczenia skojarzonego raka piersi z leczeniem operacyjnym, chemio- i immunoterapią. Ustalony przez lekarzy radioterapeutów indywidualny dla każdej pacjentki plan leczenia może być realizowany w Zakładzie Radioterapii lub na Oddziale Radioterapii. Dysponują one najnowocześniejszym sprzętem, dzięki któremu stosowane dawki są bardzo precyzyjne. Pozwala to uniknąć działań niepożądanych leczenia. W przypadku osób mieszkających poza Białymstokiem istnieje możliwość zakwaterowania w nieodpłatnym hotelu.

Pacjentkom wykonywane są także badania genetyczne, co daje możliwość określenia ryzyka zachorowania na raka piersi czy jajników.  
W celu kompleksowego podejścia do procesu leczenia, pacjentki mają też możliwość korzystania z Poradni Psychologicznej oraz Poradni Dietetycznej. Pacjentki dostają również kontakt do pracownika socjalnego, który udziela wsparcia pacjentkom i ich rodzinom w rozwiązywaniu trudności socjalno-bytowych. Zapewnia łączność między chorym będącym w szpitalu, a środowiskiem, z którego pacjent pochodzi oraz wszystkimi instytucjami pomocowymi.
Duży nacisk kładziemy na poszerzanie wiedzy na temat raka piersi oraz na zagadnienia związane z profilaktyką. Zachęcamy pacjentów do regularnego samobadania piersi oraz udziału w programach profilaktycznych, ponieważ zmiana wcześnie wykryta daje szansę na całkowite wyleczenie.
Po zakończeniu procesu leczenia prowadzimy badania kontrolne, mające na celu ocenę skuteczności leczenia, a także wykrycie wznowy lub kolejnego ogniska raka.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.