O nas

„Część leczenia zależy od woli wyleczenia.”

- Seneka Młodszy

Kiedy pada diagnoza „rak piersi” – trzeba rozpocząć prawdziwą walkę. Wybór optymalnej metody leczenia zależy od stopnia zaawansowania oraz typu biologicznego danego guza. Choroba nowotworowa piersi wymaga leczenia kompleksowego, dobrze skoordynowanego w czasie i prowadzonego z udziałem najbardziej doświadczonych specjalistów z zastosowaniem najnowocześniejszych metod leczenia. Współczesna onkologia dysponuje wieloma metodami niszczenia komórek nowotworowych raka.

Do dyspozycji lekarzy są: chirurgia onkologiczna, chemioterapia, leczenie ukierunkowane na cele molekularne, radioterapia czy hormonoterapia raka. Wszystkie metody leczenia raka piersi powinny być wspierane przez odpowiednio prowadzone leczenie żywieniowe, opiekę psychoonkologa oraz postępowanie fizjoterapeutyczne. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skierowanie pacjentki, tuż po wykryciu choroby nowotworowej, na leczenie do ośrodka referencyjnego, który zapewnia kompleksową diagnostykę i terapię tego typu nowotworów. Takim Ośrodkiem jest funkcjonujące od 2 lat Centrum Chorób Piersi Breast Cancer Unit. W naszym ośrodku mamy skupionych w jednym miejscu doświadczonych specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej i plastycznej, onkologii klinicznej, radioterapii, patomorfologii oraz diagnostyki.  Posiadamy także zaplecze rehabilitacyjne, a także profesjonalne wsparcie psychoonkologa i dietetyka. Do dyspozycji pacjentek jest również pracownik socjalny, który służy wsparciem w trudnych sytuacjach życiowych, pomaga pacjentkom i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych. Zapewnia łączność między chorym, będącym w szpitalu, a środowiskiem, z którego pacjent pochodzi oraz wszystkimi instytucjami pomocowymi.

Pacjentka od momentu rozpoznania choroby jest prowadzona przez cały proces diagnostyki i leczenia przy pomocy swoistego „GPS”, jakim jest osobisty koordynator, który nadzoruje ścieżkę leczenia i przestrzega ram czasowych. Wszystkie decyzje terapeutyczne podejmowane są podczas tzw. konsyliów wielospecjalistycznych, w których uczestniczą zarówno lekarze prowadzący diagnostykę i leczenie, a także psycholog i fizjoterapeuta. Pacjentka ma również możliwość uczestniczenia w Konsylium, a tym samym w podejmowaniu  i akceptowaniu  decyzji  terapeutycznych.

Dzięki tak kompleksowej i interdyscyplinarnej opiece ośrodki Breast Cancer Unit, takie jak nasz, osiągają najlepsze wyniki leczenia raka piersi.
Duży nacisk kładziemy na poszerzanie wiedzy na temat raka piersi oraz na zagadnienia związane z profilaktyką. Zachęcamy kobiety do regularnego samobadania piersi oraz udziału w programach profilaktycznych, w tym mammografii, ponieważ nowotwór wcześnie wykryty daje szansę na całkowite wyleczenie.

Po leczeniu prowadzimy badania kontrolne, mające na celu ocenę skuteczności leczenia, a także wykrycie wznowy lub kolejnego ogniska raka (w drugiej piersi). Prowadzimy także szereg badań klinicznych, które dają możliwość dostępu do najnowocześniejszych, nierefundowanych jeszcze metod leczenia.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.